/
Enterprise video

Video center

Subtitle version of Qingtian Fushan Huangju ballad
00:04:43
Subtitle version of Qingtian Fushan Huangju ballad
Time of issue:
2022/04/27
Xuande Huangju promotional film
00:03:41
Xuande Huangju promotional film
Time of issue:
2022/04/27
Xuande Huangju ballad
00:04:45
Xuande Huangju ballad
Time of issue:
2022/04/27
Qingtian Fushan Xuande Huangju promotional film
00:07:35
Qingtian Fushan Xuande Huangju promotional film
Time of issue:
2022/03/22

-E-Shop

Xuan de Huangju

Wechat mall

Xuan de Huangju

Tmall flagship store

-CONTACTS

Base address:

yepingtou village, Yanquan street, Liandu District, Lishui City, Zhejiang Province
Fu Shan Xiang Chen Zhai Cun, Qingtian County, Lishui City, Zhejiang Province
Sales address:

No. 8-9, Building 12, Warm Garden, Yanquan Street, Liandu District, Lishui City, Zhejiang Province
21 Shixue Road, Qingtian County, Lishui City, Zhejiang Province
Tel:
0578-226557718357897788
       
0578-696968815990528699
Micro signal: the same number as the mobile phone number
Email:
987066033@qq.com